Stavebné práce

Logo stavebnikStavebné práce krok za krokom

 

Stavebné práce pri výstavbe domuNa Slovensku je v súčasnosti viac, ako 850 500 obývaných rodinných domov. Odborne vyjadrené – rodinný dom je stavebná štruktúra slúžiaca ako obydlie pre jednu, alebo viac osôb a to najmä pre rodiny. Ide o konštrukciu na vlastnom pozemku. Premýšľali ste napríklad niekedy, akým stavebným náradím a vôbec "ako" je postavený dom? Aké stavebné práce je potrebné vykonať, aby mal základy, steny, aby doň nepršalo? Pokúsime sa odpovedať na tieto otázky.

Múry, okná, strecha, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, kúpeľňa... Môžete si pozrieť stovky fotografií rodinných domov a všetky môžu byť úplne iné v ich špecifikách, no zároveň všetky budú zdieľať tieto základné charakteristiky. Aby však bolo možné postaviť tieto domy, je potrebné vykonať množstvo úkonov, ktorým spoločne hovoríme stavebné práce. V súčasnosti je obrovská väčšina z nich vykonávaná pomocou štandardizovaných stavebných postupov aj vďaka jednotným stavebným predpisom, platiacim na území celého Slovenska.

Termín stavebné práce zahŕňa v sebe všetko, čo sa týka akejkoľvek stavby a vzostupne ide o nasledujúce kroky, z ktorých sme vybrali tie najhlavnejšie:

 • triedenie, čistenie a príprava staveniska
 • budovanie základov (izolovanie, budovanie kanalizácie a odtokov, betónovanie podlahy)
 • výstavba obvodových múrov a vnútorných priečok
 • montáž okien a zárubní dverí
 • zastrešenie
 • hrubé elektroinštalačné práce
 • hrubé inštalatérske práce
 • inštalácia rozvodov vykurovania
 • tepelná izolácia múrov, strechy
 • omietnutie vonkajších múrov
 • dokončenie elektroinštalačných prác
 • dokončenie klampiarskych prác
 • omietnutie vnútorných stien
 • montáž podlahovín
 • montáž kúpeľňovej, toaletnej a kuchynskej sanity
 • montáž prípojky k vodovodnej sieti
 • pripojenie ku kanalizácií, alebo inštalácia septiku
 • inštalovanie nábytku, kuchynskej linky a podobne
 • osadenie interiérových dverí
 • predkolaudačné práce

Toto je len stručný zoznam stavebných prác, s ktorými sa stretnete akejkoľvek stavbe rodinného domu. Poďme sa pozrieť bližšie na jednotlivé kroky.

Základom stavebných prác je čistenie pozemku, ktorý musí byť zbavený koreňov vyrúbaných stromov, zrovnaný a vyčistený od nežiadúcich elementov (veľkých skál a sutín). Až potom je možné prevádzať výkop základov a prípadného suterénu. Stavebné práce pokračujú liatím betónu do vykopaných jám, čím vznikne rozhranie medzi podzemnou časťou základov a podmurovkou. Akonáhle betón stvrdne, vytvorí masívny systém základových pásov na ktorom bude spočívať dom. Šírka tohto systému je daná vlastnosťami pôdy. V ťažkých ílovitých pôdach môže byť užšia, ako v ľahkých, piesočnatých. Po vytvrdnutí základových pásov sa prevádza takzvané šalovanie a betónovanie základu nad úroveň terénu. Počas týchto stavebných prác je dôležitým faktom to, že kanalizačné potrubie a nezriedka aj prípojka k elektrickému vedeniu musia byť zavedené a pevne zakotvené ešte pred naliatím betónu.  Jednou z nevyhnutných stavebných prác je odizolovanie základu proti vlhkosti. Existuje viac spôsobov ako to urobiť, no najčastejšie sa používa drenážovanie pozdĺž základov a inštalácia základových hydroizolácií. Medzizákladový priestor je pred vytvorením spodnej podlahy tiež potrebné odizolovať a to proti prenikaniu vody a tiež proti chladu. Stavebné práce potom pokračujú zaliatím podlahy najčastejšie betónovou zmesou.
 

Ak sa necítite byť práve zručným domácim majstrom alebo sa obávate rozsahu stavebných prác, ktoré vás očákávajú, vyberte si firmu z katalógu stavebných firiem na portáli slovenského stavebníctva Stavebnik.sk zo sekcie Hrubá stavba. Na tomto portáli si môžete vyžiadať aj cenovú ponuku stavebných prác cez dopytový systém.
 

 Murovanie obvodových múrov má svoje špecifiká, pri ktorých je nutné dodržiavať všetky pokyny nachádzajúce sa v plánoch na stavbu domu. Dôraz je kladený na presne vymedzené stavebné otvory a podobne. Stavebné práce pri výstavbe múrov sa často robia svojpomocne. Vždy však platí – dvakrát meraj a raz muruj.

Zastrešenie patrí tiež k stavebným prácam, kde je potrebná hlavne precíznosť. Sú veľké rozdiely pri stavbe plochej , alebo šikmej strechy. Ak je potrebné využívať väzníky pre strešné rámovanie, je výhodné použiť ich prefabrikované, ktoré sú zvyčajne dodávané, ako trojuholníkové drevené konštrukcie používané na podporu strešného systému. Môžu byť vyhotovené na zákazku podľa želania zákazníka. Ich nevýhodou je, že majiteľ domu nebude mať k dispozícií podkrovný priestor. Akýkoľvek iný typ strechy je potrebné nechať vytvoriť odborníkom.

Po zastrešení bude naše obydlie prakticky uzavreté od okolitého sveta a chránené proti dažďu, snehu a iným poveternostným podmienkam. Teraz je správna doba nainštalovať okná do stavebných otvorov v obvodových múroch a tiež vchodové dvere. Výhodou je, že stavbu je možné uzamknúť a časť stavebného materiálu preniesť priamo do vnútra stavby, kde bude chránený pred poveternostnými vplyvmi. Súčasne s týmito úkonmi je možné (ak sme to neurobili skôr) pokryť strechu strešnou krytinou.

stavebným prácam, ktoré sú dnes čoraz žiadanejšie patrí aj výstavba verandy, splývajúcej  s domom. Aj tu je výhodnejšie spoľahnúť sa na stavebnú firmu, alebo si aspoň prizvať odborníka, ktorého rady budú určite neoceniteľné.

Stavebné práce, týkajúce sa interiéru zahŕňajú v sebe osadenie zárubní dverí,  hrubé elektroinštalačné a inštalatérske práce, montáž rozvodu elektrického prúdu a vody, montáž rozvodov vykurovania domu, omietnutie interiéru,  dokončovacie práce na elektroinštalácií, rozvodoch vody a tepla a dokončovacie všeobecné stavebné práce (napríklad montáž parapetných dosiek okien a podobne). Mnohé z týchto činností sa dajú urobiť svojpomocne, no všetko, čo sa týka inštalácií vody, tepla a elektorozvodov musíme prenechať odborníkom, aby tieto stavebné práce boli vykonané podľa platných noriem a nariadení.

Na koniec nám zostáva nainštalovať sanitu, lustre, pripojiť sa k vykurovacej jednotke, alebo tepelnému rozvodu, k zdroju pitnej vody, plynu, kanalizácií a podobne. Tiež musíme nainštalovať podlahové krytiny, nábytok a mnoho iného, čo vyústi do vytúženého cieľa – nasťahovať sa do nového príbytku. Stavebné práce však pre nás tým neskončili. Ešte nás bude čakať vybudovanie oplotenia, prístupového chodníka k vchodovým dverám a množstvo iných činností, ktoré nám vytvoria to, čo budeme nazývať NÁŠ DOMOV.


Zaujímavé články na tému stavebných prác nájdete na stranke Stavebnik.sk v sekcii Články, rady a tipy

Foto:millionsofmiles.com

(i.n.)